Integritetspolicy

GDPR – hantering av register

Omfattning

PR & Media Leasing Sverige AB är ett mäss- och eventföretag. Företaget utgår från Orsa
och ägs drivs av Hans-Erik Johansson och Maria Spring. För att ha kunna bedriva
verksamhet i företaget behövs ett kundregister där viss personinformation finns. Dessa
uppgifter sträcker sig till företagsnamn, mailadress, postadress, telefonnummer och
hemsidesadress. Register finns också på fakturaadresser på de företag som är kunder, dvs
ställer ut på våra event.
De register som enligt ovan beskrivs innefattar både nuvarande och potentiella kunder.
Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan
kontaktperson anvisats av företaget.

Policy

PR & Medias register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som
kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt
samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och
befattning/tjänst/kompetens).
PR & Media ska eftersträva att ha så få register som möjligt och inga register annat än
arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter. Rättning och uppdatering ska ske löpande men
ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa
tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. PR & Medias register får
inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av företaget själv.
Utsedd ansvarig är Maria Spring. Frågor om register och begäran om borttagning från
register skickas maria.spring@prmedia.se .

PR & Media Leasing Sverige AB har följande register:

• Register över utställare på de mässor som företaget arrangerar. Omfattar
företagsnamn och utsedd kontaktperson inkl mail och telefonnummer.

• Utställarförteckningar på hemsida för respektive mässa (innehåller ingen
personinformation utan länkar till respektive utställares hemsida).

• Sändlista för information till nuvarande och potentiella kunder samt andra
intressenter. (detta sker dock endast när samtycke har medgetts av kunden/den
potentiella kunden via telefonkontakt). Innehåller namn, företag, mailadress och
telefonnummer.

• Register över potentiella kunder, alltså förtag vi ämnar kontakta för ett eventuellt
deltagande. Innefattar endast företagsnamn innan kontakt är tagen och sedan
kontaktuppgifter till den vi hänvisats att föra en dialog med.

• Lokala tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden.

Förutsättningar och regler för registren:
I och med bokning av monter på PR & Medias mässor delges att medverkan i våra
utställarregister. Information om vår policy finns på hemsidan samt bifogas i mailutskick.